moje bydlisko1.JPG
Neoficiálna stránka

Naj...na Slovensku

Naj... na Slovensku - obrázek

Naj... na Slovensku - obrázek

Najvyššie položené miesto: Gerlachovský štít, 2655 m nad morom
Najnižšie položené miesto: hladina rieky Bodrog, 94 m nad morom
Najvyššia kostolná veža: Spišská Nová Ves (87 m)
Najväčší zo 170 hradov a zámkov: Spišský hrad
Najstaršia ľadová jaskyňa v Európe: Dobšinská ľadová jaskyňa
Najdlhšia slovenská rieka: Váh, 403 km
Najvyššie položená obec: Štrbské pleso, 1355 m nad morom
Najvyššie položený hotel: Encián na Skalnatom Plese, 1761 m nad morom
Najvyššie položená pošta: na vrchole Lomnického štítu, 2634 m nad morom
Najväčší riečny ostrov v Európe: Žitný ostrov na Južnom Slovensku, 132 612 ha
Najstaršia chránená rastlina na Slovensku: plesnivec
Najväčší prírodný park: Národný park Nízke Tatry, 81 000 ha
Najväčšie i najhlbšie jazero SR: Veľké Hincovo pleso - 20,1 ha, hĺbka 53 m
Miesto s najnižšou ročnou priemernou teplotou: vrchol Lomnického štítu (2 632 m n.m.) - 3,7 °C
Lokalita s najvyšším priemerom zrážok za rok: Zbojnícka chata (1 960 m n.m.) - 2 130 mm
Prvá tlačená kniha: latinská učebnica od Lucasa Fabinusa, roku 1573 v Prešove
Prvé noviny: Prešporské noviny, júl roku 1783 v Prešporku (Bratislava)
Najväčší drevený oltár na svete: Levoča-Kostol sv. Jakuba, autor Majster Pavol z Levoče, začiatok 16. storočia, výška 18,6 m a šírka 6,3 m
Najstarší nepretržite pracujúci výrobný podnik: Štátna mincovňa v Kremnici, založená 17. novembra 1328
NAJ v Slovenskom raji - obrázek

NAJ v Slovenskom raji - obrázek

● Národný park Slovenský raj je jediný z deviatich národných parkov (aj chránených krajinných oblastí) Slovenska, ktorého meno nie je odvodené od geografického názvu regiónu, v ktorom sa rozprestiera; tajomnosť, krásy a história vývoja krajiny.

● Traduje sa, že menom RAJ nazvali prvýkrát kartuziánski mnísi svoj kláštor na Skale útočištia – dnešnom Kláštorisku, keď ho po 200 – ročnom pôsobení v roku 1543 opúšťali.

● Územie Slovenského raja sa začalo chrániť od 21.8.1964 ako 1. slovenská chránená krajinná oblasť (Slovenský raj) v bývalej ČSR; od 1.4.1988 je Národným parkom Slovenský raj

● Prvá ochrana prírody v Slovenskom raji: už v r. 1890 zriadená prísna jelenia rezervácia na ploche 11,6 km² (Stratená, Veľký a Malý Sokol a Glac);

● Najvyššie položeným miestom SRNAPu je Predná hoľa: 1 545 m.n.m.;

● Najnižšie položeným miestom SRNAPu je hladina Hornádu pri Smižanskej Maši: 470 m.n.m;

● Najvzácnejšie javy: zvrat pásiem v roklinách – rozsiahle reliktné vápencové smrekové boriny viazané na strmé svahy a bralá;

● Najväčšou rezerváciou je NPR Kyseľ s výmerou 947,97 ha s roklinou Sokolia dolina;

● Najstaršie rezervácie sú NPR Vernárska tiesňava (82,94 ha) a PR Mokrá (60,2 ha) vyhlásená už v r. 1966 ako ŠPR;

● Najvyššia koncentrácia roklín v Karpatskom oblúku: 4,4 rokl/10 km²;

● Najrozsiahlejšia zachovalá krasová planina: Glac, v okrajových svahoch ktorej sú vodou vyerodované najatraktívnejšie tiesňavy Slovenského raja;

● Najdlhšou a najmohutnejšou roklinou je roklina Veľký Sokol: Dĺžka 4,5 km a hĺbka 300m, celá NPR Sokol má dovedna viac než 50 jaskýň;

● Najkratšou a jedinou sprístupnenou roklinou obrátenou na juh je Zejmarská roklina: 0,8 km;

● Najromantickejšou a zároveň najnavštevovanejšou je roklina Suchá Belá (v lete viac ako 1000 návštev za deň);

● Najdlhší kaňon je Prielom Hornádu: 11,7 km od Hrdla Hornádu na Podlesku pri Hrabušiciach po most pri Smižanskej Maši, má aj najvyššiu druhovú diverzitu (460 druhov vyšších rastlín);

● Najvyšší vodopád je Závojový vodopád v Sokolej doline: 70 m;

● Najvyššia koncentrácia jaskýň na Slovensku: 1,8 jaskýň/km² ; v SRNAPe r. 2001 evidovaný celkový počet viac ako 350 jaskýň, 4 priepasti a 131 závrtov (v SR 4 234 jaskýň a priepastí);

● Najväčší jaskynný priestor na Slovensku je Rozprávkový dóm v SPD – NPP Stratenská jaskyňa (objav. 1.12.1972): plocha 9 040 m², objem 79 017 m³, priestory o šírke do 20 m a výšky do 26 m;

● Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku a z najvýznamnejších jaskýň Karpát najnižšie položená ľadová jaskyňa je Dobšinská ľadová jaskyňa: plocha ľadu je 9 722 m², objem 110 132 m³, hrúbka 26,5 m v podzemnej dutine objemu 140 000 m³; začiatok tvorby ľadu od risskej doby ľadovej, jeho prirodzená obnova trvá 5-10 tis. rokov; prvá písomná zmienka 1864, objavená r. 1870, sprístupnená r. 1871, prvá elektrický osvetlená jaskyňa na svete r. 1881, 1. koncert na podzemnom ľadovci na svete vo Veľkej sieni za návštevy Karola Ľudovíta Habsburského v r. 1890;

● Najstaršia jaskyňa je Skalné okno a Pieskovcová jaskyňa pod Čiernym vrchom v NPR Piecky uchovávajúce 60 mil. rokov starý paleogénny monolit s objemom 350m³;

● Jedinečná lokalita Svetového prírodného dedičstva v NP Slovenska: Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa a Psie diery s celkovou dĺžkou 21, 737 m a hĺbkou 194 m v jaskynnom komplexe Duča (Cairsns 2000), Stalagmitovo jazero o ploche 320 m²;

● Najvyššiu biodiverzitu Európy majú Kopanecké lúky: 75 druhov vyšších cievnatých rastlín/m²;

● SR je piata floristicky najbohatšia oblasť Slovenska: 930 druhov vyšších rastlín;

● Entomologicky najdôkladnejšie preskúmané územie Slovenska: 2 177 druhov motýľov,

● Najvyššia koncentrácia motýľov na Slovensku: ● Najmenší cicavec: piskor malý (6 cm, 2 – 7 g), najväčší cicavec: medveď hnedý ( 260 kg, 8 – 14 ex.), najmenší vták: králik zlatohlavý ( 9 cm, 7 g), najväčší vták: orol skalný (, 4 hniezdiace páry), najkrajšie dravce: mačka divá a rys ostrovid, populácia vydry (6 – 10 ex.), populácia vlka dravého ( 2 svorky, 12 – 18 ex.), najkontroverznejší živočích: kamzík vrchovský alpský z umelo vysadených 6 ex. v r. 1963 dnes žije v SRNAPe cca 80 jedincov nepôvodného alpského druhu .Najväčšia kolónia netopiera fúzatého a Brandtovho v Európe zimujúcich v SPD – NPP Dobšinská ľadová jaskyňa; vrátane nich celkove 12 druhov Chiroptera: večernica severská , netopier pobrežný , netopier ostrouchý , , netopier obyčajný , netopier riasatý

● Pieskovcový lom Ďurkovec pri Spišských Tomášovciach je paleontologická lokalita .

● Najstaršie osídlenie v SRNAPe: Smižanské Hradisko (neolit – mladšia doba kamenná, cca 5000 r. pr. Kr.); najstarší nález nástrojov neandrtálskeho človeka (paleolit, medziľadová doba riss/wurm) zaliatych v travertínoch spodnej terasy Hincavy pri PP Hranovnické pleso – cca 70 000 rokov staré;

● Najbohatšia zbierka stredovekých kachlíc v Európe: sa postupne našla pri prácach na archeologickom prieskume vedenom od r. 1983 doc. M. Slivkom za podpory MVO Strom života na Kláštorisku v srdci SRNAPu, kde bol po tatárskej pohrome r. 1241 na mieste nazvanom Skala útočištia obohnanom 1,5 km dlhým obranným valom založený 19.12.1298 kláštor kartuziánov, najtvrdšej rehole (jediná rehoľa, ktorá nebola nikdy reformována) a trval od r. 1307 do r. 1543 kedy sa kartuziáni presťahovali do Červeného kláštora );

● Dodnes zachované miestne názvy dokumentujúce prechod z pohanského ku kresťanskému ritu: Sovia skala (552 m.n.m.), Matka Božia (905,8 m.n.m.), Medvedia hlava (903 m.n.m.);

● Najväčší nález kostí pravekého jaskynného medveďa v 487 m dlhej, verejnosti neprístupnej Medvedej jaskyni (objavená r. 1952) a v Psie diery (najbohatšie nálezisko v SR) – kosti sú 15 490 – 17 530 rokov staré;

● Najväčšia vodná plocha je umelá Palcmanská Maša (85 ha), z ktorej je prevod vody Hnilca do povodia rieky Slanej.

● Najdlhší cestný tunel (NP Slovenska) je Stratenský tunel v NPR Stratená (327 m dlhý);

● Najväčšia dedina v Slovenskej republike: Smižany (7 147 obyvateľov);

● Najčlenitejšia dedina: Mlynky, ktoré vznikli zlúčením 6 baníckych osád patriacich SP. N. Vsi – Biele Vody, Havrania Dolina, Mlynky, Palcmanská Maša, Rakytovec a Sykavka;

● Najväčšia populácia Rómov v NP Slovenska: cca 7000 Rómov

● Najvyššia hustota turistických značených chodníkov , mnohé staršie ako 40 rokov;

● Najnavštevovanejšie miesta Dobšinská ľadová jaskyňa (cca 85 000 návšt./r.2000) a Tomášovský výhľad/

● Najničivejší lesný požiar v prírodnej rezervácií: od 17.7.1976 zhorelo za 5 dní 29,22 ha prirodzeného lesa v NPR Kyseľ;

● Najväčší lesní požiar na území NP Slovenska sa odohral na Jeseň roku 2000 v NPR Tri kopce na lokalite kóta Krompľa: na ploche 80 ha;
 - obrázek

- obrázek

Najstaršia erbová listina: udelenie erbu mestu Košice Ľudovítom Veľkým z Anjou (1369).
Najstarší výraz Slovák: v diele Hungarorum ako „Zlowachko“ (1488).
Najstaršie periodikum: Nová Posoniensia (Bratislavské noviny) Mateja Bela z Očovej (1721).
Najstaršia univerzita: Academia Istropolitana v Bratislave (1465).
Najstaršia vysoká škola banská v Európe: v Banskej Štiavnici (1763).
Najstaršia detská hračka v Európe: vozík z doby bronzovej (1600 pr. Kr.) z Nižnej Myšle.
Najstaršia soška: Moravianska Venuša (20 000 pr. Kr.) nájdená v Moravanoch (1967).
Najväčší zlatý poklad: 2390 zlatých mincí, 3 medaile a reťaz; Košice (1935).
Najvyššie položený hrad: Muránsky hrad (938 m. n. m.).
Najstarší kostol v strednej Európe: Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kopčany (najneskôr v 9. storočí, obdobie Veľkej Moravy)[1]
Najstarší drevený kostol: kostol sv. Františka z Assisi (Drevená sakrálna architektúra na Slovensku) v Hervartove pri Bardejove (15./16. st.).
Najväčší drevený kostol: v Palúdzke z r. 1774 (dl. 43 mm, vys. 11,5 m, pojme 6000 ľudí). (Drevená sakrálna architektúra na Slovensku)
Najšikmejšia stavba: Hodinová veža v Banskej Bystrici; 34,5 m, vychýlená o 68 cm.
Najvyšší vyrezávaný oltár v Európe: oltár Majstra Pavla z Levoče (18,62 m).
Najdlhšie činná mincovňa v Európe: mincovňa v Kremnici (zal. 1328).
Najrozsiahlejší podzemný systém: Demänovská jaskyňa (24 km).
Najhlbšia priepasť: Brázda (205 m).
Najhlbšia jaskyňa: Starý hrad v Nízkych Tatrách (432 m).
Najdlhšie zdokumentovaná jaskyňa: Dračia ľadová v Demänovskej doline (prvý popis z r. 1299).
Najstaršie kresby: v Posvätnej chodbe jaskyne Domica (6000 rokov).
Najdlhšie elektricky osvetlená jaskyňa na svete: Dobšinská ľadová jaskyňa (1896).
Najdlhšie prístupná jaskyňa: Jasovská jaskyňa (1846).
Najväčší kvapeľ na svete: Stĺp hrôzy (vys. 20m) – Zvonivá diera v Slovenskom krase.
Najstaršie chránené územie: vysokotatranská Kvetnica vo Velickej doline (1876).
Najstaršie lesnaté chránené územie: Dobročský prales pri Čiernom Balogu (1913).
Najväčšia vyhasnutá sopka: Štiavnický stratovulkán (priemer kaldery 23 km[2]).
Najväčšie a najhlbšie prírodné jazero: Veľké Hincovo pleso (20 ha/53,7 m).
Najvyššie položené jazero: Modré pleso (2192 m. n. m.).
Najvyšší vodopád: Kmeťov vodopád (90 m) vo Vysokých Tatrách.
Najväčšia umelá vodná nádrž: Liptovská Mara (360,5 miliónov km3 vody).
Najväčší riečny ostrov v Európe: Žitný ostrov (1600 km2).
Najnáročnejšia železničná stavba: trať Banská Bystrica – H. Štubňa (22 tunelov s dĺžkou 12,2 km).
Najvýznamnejšie kultúrna inštitúcia: Matica slovenská (zal. 1863 v Martine).
Najväčšia knižnica: Slovenská národná knižnica v Martine (4 milióny kníh).
Najväčšia folklórna slávnosť: Folklórna festival vo Východnej (okolo 80 tisíc návštevníkov).
Najznámejší veľtrh: INCHEBA (medzinárodný chemický veľtrh).


Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Stránky zdarma
smahu správy
Vznik stránky 2.2.2009
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one