moje bydlisko1.JPG
Neoficiálna stránka

ZO SZZ - podrobne

aA.jpg
Klik hier voor meer gratis plaatjes
Klik hier voor meer gratis plaatjes


Začiatky budovania záhradkárskej osady siahajú do roku 1981, kedy pri výstavbe intenzifikácie vytlačovanej technickej gumy a následnej sociálnej infraštruktúry, bolo potrebné pre jej realizáciu vybudovať skládku zeminy, keď voľba padla práve na Trovišnicu, terajšiu záhradkársku osadu. Tento moment využil otec myšlienky založenia záhradkárskej osady pán Ing. Anton Racký, ktorý dal dohromady prípravný výbor resp. Skupinu ľudí, ktorí mali za cieľ vybudovať túto osadu.
Členmi tohto prípravného výboru boli okrem už spomínaného pána Rackého
p. Pobežal Stanislav,
Ing. Vida Ján,
MUDr. Novotný Vladimír,
Ing. Vraňák Jozef,
Ing. Cibulka Miroslav,
Kasala Ladislav,
Macko Otto,
Vrábel Alojz,
Chowanyecz Michal
a tiež už nežijúci p. Šiška Jozef. Táto skupina sa pravidelne týždenne stretávala na tzv. dispečingoch, kde prijímala úlohy pre postupnú realizáciu diela. Samozrejme, že k tomu bolo treba vybaviť veľa podkladov od prenájmu pôdy z JRD až do jej užívania ZO SZZ Dolné Vestenice, vybudovať cestu, vytrhať stromy, zrekultivovať pôdu, ohradiť osadu a veľa ďalších potrebných prác. S odstupom času však vysoko treba oceniť pomoc a spoluprácu realizátora výstavby IVG n. p. Priemstav Prievidza a to najmä Ing. Košíka /z Chynorian/, Ing. Novosada, ktorí pomohli materiálne ale aj mechanizmami a čo najdôležitejšie, že mali snahu podporiť realizáciu tohto na tú dobu veľkolepého diela.
Realizácia myšlienky našla pochopenie i u predstaviteľov vtedajšieho JRD a MNV /Obecný úrad/. Pomocnú ruku predovšetkým podali Ing. Rudolf Masár /predseda družstva/, Ing. Hanzen Jozef, Ing. Slomkowski Jozef, p. Šuhajda Jozef /vtedajší predseda MNV/, Ing. Ďuriš Anton /vtedajší tajomník MNV/. Zásluhou spomínaných funkcionárov, členov prípravného výboru a pracovníkov n. p. Priemstav práve neuveriteľným tempom postupovali vpred a 18.5.1982 sa mohla uskutočniť ustanovujúca členská schôdza Základnej organizácie SZZ a následné pridelenie záhrad zakladajúcim členom.

Na začiatku bolo pridelených 63 záhradiek o výmere v priemere 3,6 á. Dnes má osada 90 záhradiek, na ploche 6,7 ha. Tie ďalšie pribúdali postupne zasypaním jarkov, rozdelením spoločných plôch. Počas existencie záhradkárskej osady, kde vyrástlo pozoruhodné dielo, nesmieme zabudnúť ani na celú radu ďalších obetavých funkcionárov, medzi ktorých patrili Mária Simaichlová,
Marta Miškeová,
Miloš Pokorný,
Vladimír Pytel
Počas ďalších rokov pracovali vo výbore Ing. Anton Ďuriš,
Otto Macko,
Ľudmila Haláčová,
Ľudovít Kováčik,
Ľudovít Kytka,
Ing. Soňa Racká,
Ing. Jaroslav Macko,
Ján Krist
Nemožno zabudnúť ani na osobnosti, ktoré v doterajšom období riadili činnosť ZO SZZ. Prvým predsedom sa stal p. Jozef Slomkowski, po ňom pôsobili vo funkciách p. Štefan Čaniga, Ing. Jozef Vraňák, Ing. Ján Kováč a dnešný predseda Jozef Vrecko.
Každý jeden z nich nechal svoju pečať pri budovaní a riadení záhradkárskej činnosti.

Klik hier voor meer gratis plaatjes


Prosím, kliknite ďalej v podrubrike na pokračovanie -ZO SZZ - podrobne/rok 2005

Free Music
 

Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Stránky zdarma
smahu správy
Vznik stránky 2.2.2009
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one