moje bydlisko1.JPG
Neoficiálna stránka
Klik hier voor meer gratis plaatjesPočas roka sa opravovalo staré oplotenie a budovali sa nové oplotenia medzi jednotlivými časťami záhradkárskej osady. Čistili sa priestory záhradkárskej osady. Pri záhradke Ing. Jaroslava Macku sa zaviezol jarok pre potreby hasičov a bola urobená otočňa pri záhradke p. Štefana Humuja. Dovezených bolo 50 áut zeminy.
Na brigádach sa zúčastnili:
p. Pytel,
p. Vraňák,
p. Jurík M.,
p. Vrecko,
p. Macko O.
, p. Reisel,
Ing. Cibulka,
p. Jurík I.,
p. Reisel ml.

Súťaž záhradka roka 2005
V mesiaci august bola vyhodnotená súťaž Záhradka roka 2005. Na hodnotení a prehliadke záhradok sa zúčastnili členovia výboru ZO a za OVSZZ p. Vladimír Pavlík.
Poradie bolo nasledovné:
1. miesto Miroslav Reisel
2. miesto Ľubomír Illa
3. miesto Mária Simaichlová
4. miesto Pavol Mekýš
5. miesto Zdenka Šimurková
Výhercovia boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

Klik hier voor meer gratis plaatjes

Výročná členská schôdza
Dňa 24. 3. 2005 sa konala výročná členská schôdza, na ktorej bolo zvolené nové vedenie ZO SZZ. Vo výbore pracovali: Ing. Soňa Racká, Vladimír Pytel, Ing. Jaroslav Macko, Ľudovít Kytka, Ing. Ján Kováč, Jozef Vrecko a Ján Krist.
Revízna komisia: Ing. Anton Ďuriš, Ivana Benedeková, Peter Hranai.

Súťaž v reze ovocných drevín
Dňa 2. 4. 2005 sa konal 5. ročník okresnej súťaže v reze ovocných drevín v Bystričanoch.
Našu ZO reprezentoval Ing. Jozef Vraňák, ktorý sa umiestnil a 6. mieste

Okresná konferencia v Prievidzi
Dňa 21. 5. 2005 sa konala v Prievidzi okresná konferencia SZZ, kde bol zvolený nový okresný výbor.
Jeho členkou sa stala aj naša delegátka p. Ing. Soňa Racká.

Klik hier voor meer gratis plaatjes
Súťaž Záhradka roka 2005

Súťaž Záhradka roka 2005

Klik hier voor meer gratis plaatjes1.miesto
p. Miroslav Reisel
Obrázok2.jpg
Klik hier voor meer gratis plaatjes
2.miesto
p.Ľubomír Illa
Obrázok3.jpg
Klik hier voor meer gratis plaatjes
3. miesto
p. Mária Simaichlová
Obrázok4.jpg
4. miesto
p. Pavol Mekýš
Klik hier voor meer gratis plaatjes
Obrázok5.jpg
5. miesto
p. Zdenka Šimorková
Klik hier voor meer gratis plaatjes

V dňoch 30. 9. – 2. 10. 2005 sa konala v Dome kultúry v Dolných Vesteniciach regionálna výstava ovocia, zeleniny a kvetov. Plody zo svojich záhradok vystavovalo 37 osadových a prídomových záhradkárov z obcí Dolné Vestenice, Nitrica, Nitrianske Rudno, Diviacka Nová Ves a Hradište. 15 záhradkárov bolo zo zárhradkárskej osady a 22 záhradkárov bolo prídomových. Výstavu si prišlo pozrieť 431 návštevníkov.
O aranžovanie výstavy sa postarali p. Marcela Svitková a p. Dagmar Kropilová.

Súťažilo sa v kategóriách:
Jablko roka,
Ovocie roka,
Zelenina roka
a Rarita roka.

Umiestnenie bolo nasledovné:

Jablko roka
Klik hier voor meer gratis plaatjes
1. Aladár Mucha
2. Milan Fábry
3.Miroslav Reisel

Ovocie roka
Klik hier voor meer gratis plaatjes
1. Vladimír Pytel
2. Otto Macko
3. Ľudovít Kytka

Zelenina roka
Klik hier voor meer gratis plaatjes
1. Margita Vrecková
2. Ľudmila Beníková
3. Martin Lehocký

Rarita roka


1. Dagmar Kropilová
2. p. Karabová
3. p. Putišková
Regionálna výstava ovocia a zeleniny 2005

Regionálna výstava ovocia a zeleniny 2005

Klik hier voor meer gratis plaatjes
Obrázok7.jpg
Klik hier voor meer gratis plaatjes
Obrázok8.jpg
Klik hier voor meer gratis plaatjes
Obrázok9.jpg
Klik hier voor meer gratis plaatjes
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Stránky zdarma
smahu správy
Vznik stránky 2.2.2009
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one