moje bydlisko1.JPG
Neoficiálna stránka
Ukážka rezu ovocných drevín

Dňa 14.2.2010 sa konala odborná ukážka rezu ovocných drevín na záhradke p. Miroslava Reisela, ktorú predviedol p. Miloš Polcer.
Na úvod p. Polcer prítomným vysvetlil ako sadiť, hnojiť a ošetrovať stromčeky. Na jabloniach a   broskyni prakticky ukázal, ako správne strihať a tvarovať ovocné dreviny. Záhradkárov upozornil na časté chyby pri reze a zoznámil ich s modernými spôsobmi výsadby ovocných sadov. Všetkých prítomných zaujala pútavá prednáška, na ktorej si každý záhradkár obohatil svoje vedomosti.
 Ukážky sa zúčastnili:
Miroslav Reisel,
Vladimír Plachý,
Boris Fodora,
Otto Macko,
Jozef Vrecko,
Pavol Minyuk,
Marián Zábojník,
Miloš Renčík,
Ján Bagin,
Peter Vavro,
Ľubomír Illa.

Klik hier voor meer gratis plaatjes
Obrázok26.jpg
Obrázok27.jpg
Dňa 11. 3. 2010 sa uskutočnila výročná členská schôdza ZO SZZ v klube dôchodcov. Schôdze sa zúčastnili starosta obce Ing. Marián Krajčo a za OV SZZ p. Vladimír Pavlík. Prítomných bolo 40 členov ZO SZZ.
Z členstva bol uvoľnený p. Stanislav Beseda a za nového člena bola prijatá p. Oľga Kavuličová.
Na členskej schôdzi bol zvolený nový výbor, ktorý zostal pracovať v starom zložení:
Jozef Vrecko – predseda
Ivana Benedeková – tajomníčka
Alena Tománková – pokladníčka
Jozef Ďurica – hospodár
Vladimír Plachý – člen výboru

Na okresnú konferenciu boli zvolení delegáti Jozef Vrecko a Ing. Soňa Racká.
Do revíznej komisie boli zvolení:
Dušan Kalina – predseda
Pavol Ďuriš
Milan Jurík


Klik hier voor meer gratis plaatjes
Dňa 27. marca 2010 sa v Novákoch uskutočnil X. ročník súťaže v reze ovocných drevín.
Našu ZO SZZ reprezentovali v súťaži jednotlivcov p. Pavol Minyuk, ktorý obsadil 7. miesto,
p. Marián Zábojník, ktorý obsadil 8. miesto
a p. Boris Fodora, ktorý obsadil 10. miesto v konkurencii 20 súťažiacich.

V súťaži družstiev ZO SZZ o Putovný pohár primátora mesta Nováky, naše družstvo obsadilo 1. miesto.
Za úspešnú reprezentáciu našej ZO SZZ súťažiacim patrí poďakovanie.


Súťaž v reze ovocných drevín
Obrázok30.jpg
Obrázok31.jpg
Obrázok32.jpg


Dňa 15.5.2010 sa konala okresná konferencia SZZ v Prievidzi.
Našu ZO zastupovali dvaja delegáti: p. Jozef Vrecko a Ing. Soňa Racká.
Na konferencii sa volilo nové vedenie okrresného výboru na 5- ročné obdobie. Členkou okresného výbru sa opäť stala aj Ing. Soňa Racká.


V mesiacoch máj, jún a november 2010 sme opravovali spoločnú ohradu. Betónovali sme nové stĺpy a nové pletivo nahradilo staré. Odpracovaných bolo 79 hodín.
Brigád sa zúčastnili:
p. Pagáčová,
p. Kollárik
p. Renčík,
p. Zábojník,
p. Kasalová,
p. Minyuk,
p. Haláč,
p. Šimka M.
p.Michalovič . V mesiacoch jún, júl a august sme po prudkých prívalových dažďoch opravovali spoločnú cestu v záhradkárskej osade. Povymývané časti boli vysypané štrkom a upravené družicou z OcÚ. Odpracovaných bolo 52 hodín.
Brigád sa zúčastnil:
p. Zábojník ,
p. Mago,
p. Macko,
p. Vavro,
p. Vrecko,
p. Hranaj,
Kováčik Ľ. ,
p. Reisel,
p. Kollárik.
Na opravu cesty nám družicu poskytol OcÚ. Počas roka 2010 bolo odpracovaných 131 brigádnických hodín.
Všetkým, ktorý sa podieľali na úprave spoločných priestoroch, patrí poďakovanie.

Klik hier voor meer gratis plaatjes
Obrázok2.jpg
Obrázok3.jpg
Dňa 19.6.2010 sa uskutočnil 3. ročník vo varení gulášu v našej obci. Po prvýkrát sa tejto súťaže zúčastnilo družstvo reprezentujúce ZO SZZ.
Za záhradkárov súťažilo družstvo v zložení : Dušan Masár,
Peter Botoš
a Jozef Vrecko.
Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére, pri dobrej hudbe a peknom počasí.
Prvé miesto a najlepší guláš podľa odbornej poroty navarilo družstvo Hasičov. Všetky guláše chutili, ale vyhrať mohol len jeden.
Nášmu družstvu ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

Obrázok4.jpg
Obrázok5.jpg
Obrázok6.jpg

Republikový výbor SZZ vyhlásil v marci 2010 už 4. ročník výtvarnej súťaže pre deti na tému: Zvieratká v záhrade.
Z materskej školy v Dolných Vesteniciach bola vybratá práca Karolínky Mackovej a zo základnej školy práca Lukáša Nagyho.

Obrázok1.png
Obrázok2.png
Dňa 7. 9. 2010 sa uskutočnil už 6. ročník súťaže O najkrajšiu záhradku roka, ktorú vybral výbor ZO SZZ spolu so zástupcom OV SZZ p. Vladimírom Pavlíkom.

Tento rok boli ocenené záhradky:
1. miesto Gerhát Milan
2. miesto Simaichlová Mária
3. miesto Koreň Roman
4. miesto Michalovičová Blažena
 
Výhercom srdečne blahoželáme a odmeny boli odovzdané na výstave ovocia, zeleniny a kvetov.Obrázok3.jpg
1.miesto
p. Milan Gerhárt
Obrázok4.jpg
Obrázok5.jpg
Obrázok6.jpg

 Dňa 1.-2. októbra 2010 sme zorganizovali výstavu ovocia, zeleniny a kvetov v priestoroch jedálne starej škôlky.
So svojimi výpestkami (402 exponátov) sa na výstavu prišlo pochváliť 37 záhradkárov. Prídomových záhradkárov bolo 14 a zo záhradkárskej osady 23. Súťažili v štyroch kategóriách: Jablko roka, ovocie roka, zelenina roka a rarita roka.Jablko roka

1. Jana Reiselová
2. Michal Kováčik
3. Vladimír Pytel


Ovocie roka

1. Miroslav Cvopa
2. Jana Vrecková
3. Antonín Zemanovič

Zelenina roka

1. Miroslav Kytka
2. Ladislav Reisel
3. František Mišeje

Rarita roka

1. Martin Lehotský
2. Boris Fodora
3. Jolana Baková

Výhercovia boli odmemení diplomom a vecnou cenou vďaka ochote sponzorov. Slávnostné odovzdávanie cien sa nieslo v príjemnej atmosfére a na záver bolo pre všetkých pripravené malé občerstvenie a dobré vínko.

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2010

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2010

Obrázok11.jpg
vp.jpg
Foto: Vladko Pytel
1
Stránky systému Webgarden
Editace stránek
Stránky zdarma
smahu správy
Vznik stránky 2.2.2009
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one